Kalendář akcí

Svozy odpadů v roce 2017

16. ledna 2016

Ilustrační obrázekSvoz komunálního a tříděného odpadu v obcích Kozlov a Slavkov bude v roce 2017 probíhat dle zpracovaného harmonogramu uvedeného v tabulce níže.

"SKO" Směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice+kontejnery) "TO" Tříděný - papír, plasty, sklo, kovové obaly (kontejnery)
"BIO" Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (kontejner)

MĚSÍC
SKO
TO
Leden
každý čtvrtek
Únor
každý čtvrtek
Březen
každý čtvrtek
Duben
každý čtvrtek
Květen
každý čtvrtek
Červen
každý čtvrtek
Červenec
každý čtvrtek
Srpen
každý čtvrtek
Září
každý čtvrtek
Říjen
každý čtvrtek
Listopad
každý čtvrtek
Prosinec
každý čtvrtek

BIO -

Velkoobjemový a nebezpečný odpad: ?.?.2017.
(kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn na obvyklém místě, nebezpečný odpad bude přebírán na parkovišti před Obecním úřadem Kozlov - čas bude oznámen na úřední desce před svozem)