Kalendář akcí

Svozy odpadů v roce 2018

29. prosince 2017

Ilustrační obrázekSvoz komunálního a tříděného odpadu v obci Kozlov a místní části Slavkov bude v roce 2018 probíhat dle zpracovaného harmonogramu uvedeného v tabulce níže.

"SKO" Směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice+kontejnery) "TO" Tříděný - papír, plasty, sklo, kovové obaly (kontejnery)

MĚSÍC
SKO
TO
Leden
4.1., 18.1.
PLASTY - 12.1.
SKLO - 19.1. (na výzvu)
PAPÍR - 26.1.
KOV - na výzvu
Únor
1.2., 15.2.
PLASTY - 9.2.
SKLO - 16.2. (na výzvu)
PAPÍR - 23.2.
KOV - na výzvu
Březen
1.3., 15.3., 29.3.
PLASTY - 9.3.
SKLO - 16.3. (na výzvu)
PAPÍR - 23.3.
KOV - na výzvu
Duben
12.4., 26.4.
PLASTY - 6.4.
SKLO - 13.4. (na výzvu)
PAPÍR - 20.4.
KOV - na výzvu
Květen
10.5., 24.5.
PLASTY - 4.5.
SKLO - 11.5. (na výzvu)
PAPÍR - 18.5.
KOV - na výzvu
Červen
7.6., 21.6.
PLASTY - 1.6.
SKLO - 8.6. (na výzvu)
PAPÍR - 15.6.
KOV - na výzvu
Červenec
5.7., 19.7.
PLASTY, SKLO - 13.7.
PAPÍR - 27.7.
KOV - na výzvu
Srpen
2.8, 16.8., 30.8.
SKLO - 3.8. (na výzvu)
PLASTY - 10.8.
PAPÍR - 24.8.
KOV - na výzvu
Září
13.9., 27.9.
PLASTY - 7.9.
SKLO - 14.9. (na výzvu)
PAPÍR - 21.9.
KOV - na výzvu
Říjen
11.10., 25.10.
PLASTY - 5.10.
SKLO - 12.10. (na výzvu)
PAPÍR - 19.10.
KOV - na výzvu
Listopad
8.11., 22.11.
PLASTY - 2.11.
SKLO - 9.11. (na výzvu)
PAPÍR - 16.11.
KOV - na výzvu
Prosinec
6.12., 20.12.
SKLO - 7.12. (na výzvu)
PLASTY - 14.12.
PAPÍR - 28.12.
KOV - na výzvu

Velkoobjemový a nebezpečný odpad: 2 x ročně
(kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn na obvyklém místě, nebezpečný odpad bude přebírán na parkovišti před Obecním úřadem Kozlov - čas bude oznámen na úřední desce před svozem)