Elektronická úřední deska 2024

Umístění úřední desky

 

Listinná úřední deska Obecního úřadu Kozlov se nachází na vývěsním místě vedle budovy Obecního úřadu v Kozlově.
Dokumenty jsou vyvěšovány také na informačních vývěskách vedle obchodu u kasáren Kozlov a na budově bývalého obchodu v místní části Slavkov (toto nejsou oficiální listinné úřední desky Obecního úřadu Kozlov).

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Kozlov za rok 2023
[OZNÁMENÍ ZÚ KOZLOV 2023]
10.06.2024
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2023
[NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MRB 2023]
27.05.2024
30.06.2024
POZVÁNKA na III. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 28. 5. 2024
[POZVÁNKA III. zasedání ZO Kozlov]
20.05.2024
05.06.2024
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
[DOBA A MÍSTA KONÁNÍ VOLEB - EP]
20.05.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY na území Olomouckého kraje - bobr evropský
[VV - NÁVRH OOP - BOBR]
20.05.2024
POZVÁNKA na I. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
[POZVÁNKA OVK]
15.05.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Vyjímka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Olomouckého kraje
[VV - NÁVRH OOP - VLK]
13.05.2024
28.05.2024
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZLOV ZA ROK 2023
[NZÚ KOZLOV 2023] [PŘÍLOHA] [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ] [VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY] [VÝKAZ FIN] [ROZVAHA] [INV. SOUPIS]
10.05.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finančního úřadu pro Olomoucký kraj - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
[VV - DAŇ Z NEMOV. VĚCÍ 2024]
29.04.2024
01.06.2024
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ a stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
[POČET A SÍDLA VO]
23.04.2024
VODNÉ a STOČNÉ - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny za rok 2023
[VÝPOČET VODNÉ a STOČNÉ 2023]
16.04.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finančního úřadu pro Olomoucký kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
[VV - DAŇ Z NEMOV. VĚCÍ 2024]
09.04.2024
POZVÁNKA Na II. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 4. dubna 2024
[POZVÁNKA]
27.03.2024
12.04.2024
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY NA ROK 2024
[NÁVRH ROZPOČTU SOSM 2024] [STŘEDNĚDOBÝ ROZP. VÝHLED 2023-2026]
26.02.2024
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY ZA ROK 2023
[NZÚ SOSM 2023] [PŘÍLOHA] [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ] [VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY] [VÝKAZ FIN] [ROZVAHA]
26.02.2024
POZVÁNKA Na I. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 30. ledna 2024
[POZVÁNKA]
22.01.2024
07.02.2024
ZÁMĚR PRONÁJMU nebytových prostor č.p. 1201
[ZÁMĚR 1201]
03.01.2024
ZÁMĚR PACHTU pozemku p.č. 263
[ZÁMĚR 263]
03.01.2024
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU - Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku ze psů
[OZV psi]
11.12.2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU - Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
[OZV odpady]
11.12.2023
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet obce Kozlov pro rok 2024
[ROK 2024]
11.12.2023


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.