Elektronická úřední deska 2017

Umístění úřední desky

 

Listinná úřední deska Obecního úřadu Kozlov se nachází na vývěsním místě vedle budovy Obecního úřadu v Kozlově.
Dokumenty jsou vyvěšovány také na informačních vývěskách vedle obchodu u kasáren Kozlov a na budově bývalého obchodu v místní části Slavkov (toto nejsou oficiální listinné úřední desky Obecního úřadu Kozlov).

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - USNESENÍ , jímž se přerušuje stavební řízení na stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hranice kr. Moravskoslezského"
[Veřejná vyhláška - USNESENÍ]
21.02.2017
09.03.2017
ROZHODNUTÍ Vojenského lesního úřadu, kterým se stanovuje zákaz vstupu do lesů
[Rozhodnutí VLsÚ]
21.02.2017
09.03.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 o činnosti obce Kozlov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
[Výroční zpráva 2016]
20.02.2017
08.03.2017
ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - "Kanalizační řád stokové sítě-sídelní útvar Slavkov"
[Rozhodnutí]
02.02.2017
18.02.2017
Usnesení I. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 19.1.2017
[Usnesení 19.1.2017]
28.01.2017
13.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (potvrzení výskytu v k.ú. Lověšice u Přerova)
[Nařízení SVS/IV]
23.01.2017
08.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření na území Ol. kraje
[Nařízení SVS/III]
18.01.2017
03.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (potvrzení výskytu na území Ol. kraje)
[Nařízení SVS/II]
13.01.2017
29.01.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR
[Nařízení SVS]
11.01.2017
27.01.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 19.1.2017
[Pozvánka]
11.01.2017
27.01.2017
VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pozice "Odborný lesní hospodář a správce lesa obce Kozlov"
[Veřejná výzva]
09.01.2017
25.01.2017
Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
[Oprava Metodiky]
06.01.2017
22.01.2017
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - zahájení vodoprávního řízení
[Oznámení]
02.01.2017
18.01.2017


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.