Obecně závazné vyhlášky a nařízení

NÁZEV
OBSAHUJE INFORMACE
PLATNOST OD
DOKUMENTOstatní dokumenty

NÁZEV
PLATNOST OD
DOKUMENT
Sazebník úhrad za poskytování informací
08.12.2016
Směrnice obce Kozlov č.6
(k vedení účetnictví)
26.10.2016
Směrnice obce Kozlov č.5
(inventarizace majetku a závazků)
30.09.2016
Směrnice obce Kozlov č.4
(pro účtování DPH)
01.08.2016
Směrnice obce Kozlov č.3
(k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)

ZRUŠENA!!! Od 1.10.2016 se obec Kozlov řídí novým zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
02.06.2016
Rozklikávací rozpočet obce Kozlov na rok 2016
02.06.2016
Pravidla přidělování, užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví obce Kozlov (včetně příloh)
02.06.2016
Směrnice obce Kozlov č.2
(upravující oběh účetních dokladů)
21.04.2016
Směrnice obce Kozlov č.1
(pro poskytování a účtování cestovních náhrad a používání cestovních příkazů na pracovní cestě)
21.04.2016
Jednací řád zastupitelstva obce
21.04.2016