Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název
Obec Kozlov
2. Důvod a způsob založení
Z důvodu vzniku samostatné obce na základě zákona č.15/2015 Sb.
3. Organizační struktura
Starosta: Ing. FOJTÍK Roman, tel.: +420 737226586
Místostarosta: PŘIDALOVÁ Hana, tel.: +420 728897839
Člen zastupitelstva: CIGÁNOVÁ Xenie
Člen zastupitelstva: ŘÍHA Stanislav
Člen zastupitelstva: HOLÍK Ctirad
Člen zastupitelstva: ZUBÍK Jiří
Člen zastupitelstva: KRÁL Jiří
Předseda finančního výboru: HOLÍK Ctirad
Členové finančního výboru: VAŠÍČKOVÁ Petra, ZUBÍK Jiří
Předseda kontrolního výboru: CIGÁNOVÁ Xenie
Členové kontrolního výboru: BÍLKOVÁ Pavla, POLÁK Vlastimil
Předseda kulturně-sociálního výboru: ŘÍHA Stanislav
Členové kulturně-sociálního výboru: PŘIDALOVÁ Hana, Ing. FOJTÍKOVÁ Zuzana, KŘIVÁNKOVÁ Lenka, JENIŠ Dalibor
Předseda bytové komise: KRÁL Jiří
Členové bytové komise: CIGÁNOVÁ Xenie, ŘÍHA Stanislav, ZUBÍK Jiří, HOLÍK Ctirad
4. Kontaktní spojení
   4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Kozlov
Kozlov č.p. 1020
78357 pošta Tršice
   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kozlov
Kozlov č.p. 1020
78357 pošta Tršice
   4.3 Úřední hodiny
Pondělí od 08:00 hod. do 12:00hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Středa od 08:00 hod. do 12:00hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.
   4.4 Telefonní číslo
+420 604 733 957
   4.5 Adresa internetových stránek
Oficiální: http://www.obeckozlov.cz
Další: http://www.obeckozlov.eu
   4.6 Adresa podatelny
Obecní úřad Kozlov
Kozlov č.p. 1020
78357 pošta Tršice
Technické nosiče dat pro elektronické podání: CD, DVD se souborovým systémem ISO9660, DVD se souborovým systémem UDF
Viz web obce
   4.7 Elektronická adresa podatelny
podatelna@obeckozlov.cz
ou@obeckozlov.cz (pro běžnou komunikaci)
starosta@obeckozlov.cz (pro běžnou komunikaci)
oukozlov@kr-olomoucky.cz (pro běžnou komunikaci)
   4.8 Datová schránka
ID datové schránky: b6dfevq
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 273295377, kód banky: 0300, ČSOB a.s. pobočka Olomouc
6. IČO
04521811
7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ04521811 - jsme plátci DPH.
8. Dokumenty
   8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Viz web obce, nebo na OÚ.
   8.2 Rozpočet
Viz web http://rozpocet.alis.cz/04521811, nebo na OÚ.
Rozpočet obce Kozlov pro rok 2024 [ROZPOČET 2024].
Rozpočet 2024 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2024-ZU].
Střednědobý výhled rozpočtu 2024 -2028 [2024-2028].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2024 [RO č.2/2024].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2024 [RO č.1/2024].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2023 [ROZPOČET 2023].
Rozpočet 2023 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2023-ZU].
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 -2025 [2023-2025].
Rozpočtové opatření č.15 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.15/2023].
Rozpočtové opatření č.14 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.14/2023].
Rozpočtové opatření č.13 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.13/2023].
Rozpočtové opatření č.12 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.12/2023].
Rozpočtové opatření č.11 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.11/2023].
Rozpočtové opatření č.10 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.10/2023].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.9/2023].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.8/2023].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.7/2023].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.6/2023].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.5/2023].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.4/2023].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.3/2023].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.2/2023].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2023 [RO č.1/2023].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2022 [ROZPOČET 2022].
Rozpočet 2022 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2022-ZU].
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 -2025 [2023-2025].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.9/2022].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.8/2022].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.7/2022].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.6/2022].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.5/2022].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.4/2022].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.3/2022].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.2/2022].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2022 [RO č.1/2022].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2021 [ROZPOČET 2021].
Rozpočet 2021 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2021-ZU].
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 -2023 [2021-2023].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.9/2021].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.8/2021].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.7/2021].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.6/2021].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.5/2021].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.4/2021].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.3/2021].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.2/2021].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2021 [RO č.1/2021].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2020 [ROZPOČET 2020].
Rozpočet 2020 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2020-ZU].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.9/2020].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.8/2020].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.7/2020].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.6/2020].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.5/2020].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.4/2020].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.3/2020].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.2/2020].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2020 [RO č.1/2020].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2019 [ROZPOČET 2019].
Rozpočet 2019 - závazné ukazatele [ROZPOČET 2019-ZU].
Rozpočtové opatření č.15 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.15/2019].
Rozpočtové opatření č.14 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.14/2019].
Rozpočtové opatření č.13 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.13/2019].
Rozpočtové opatření č.12 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.12/2019].
Rozpočtové opatření č.11 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.11/2019].
Rozpočtové opatření č.11 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.11/2019].
Rozpočtové opatření č.10 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.10/2019].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.9/2019].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.8/2019].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.7/2019].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.6/2019].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.5/2019].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.4/2019].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.3/2019].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.2/2019].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2019 [RO č.1/2019].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2018 [ROZPOČET 2018].
Pravidla rozpočtového provizoria  [PRAVIDLA RP].
Rozpočtové opatření č.11 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.11/2018].
Rozpočtové opatření č.10 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.10/2018].
Rozpočtové opatření č.9 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.9/2018].
Rozpočtové opatření č.8 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.8/2018].
Rozpočtové opatření č.7 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.7/2018].
Rozpočtové opatření č.6 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.6/2018].
Rozpočtové opatření č.5 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.5/2018].
Rozpočtové opatření č.4 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.4/2018].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.3/2018].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.2/2018].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2018 [RO č.1/2018].

Rozpočet obce Kozlov pro rok 2017 [ROZPOČET 2017].
Rozpočtový výhled obce na období 2016 - 2020 [VÝHLED].
Rozpočtové opatření č.3 obce Kozlov pro rok 2017 [RO č.3/2017].
Rozpočtové opatření č.2 obce Kozlov pro rok 2017 [RO č.2/2017].
Rozpočtové opatření č.1 obce Kozlov pro rok 2017 [RO č.1/2017].
(Uvedené dokumenty jsou v listinné podobě k dispozici na OÚ.)

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2023 [Závěrečný účet 2023].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2023 [Výkaz Fin].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2023 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2023 [Výkaz Příloha].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 [Výkaz Z-Z].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2023 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2022 [Závěrečný účet 2022].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2022 [Výkaz Fin].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2022 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2022 [Výkaz Příloha].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 [Výkaz Z-Z].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2022 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2021 [Závěrečný účet 2021].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2021 [Výkaz Fin].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2021 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2021 [Výkaz Příloha].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 [Výkaz Z-Z].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2021 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2020 [Závěrečný účet 2020].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2020 [Výkaz Fin].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2020 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2020 [Výkaz Příloha].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 [Výkaz Z-Z].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2020 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2019 [Závěrečný účet 2019].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2019 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2019 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2019 [Výkaz Příloha].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2019 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2018 [Závěrečný účet 2018].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2018 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 [Výkaz zisku a ztráty].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2018 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2018 [Výkaz Příloha].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2018 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2017 [Závěrečný účet 2017].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2017 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 [Výkaz zisku a ztráty].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 [Výkaz Rozvaha].
Zpráva o daňové kontrole 2017 [Zpráva].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 [Zpráva].
Inventarizační zpráva za rok 2017 [Zpráva].
Inventurní soupis za rok 2017 [Soupis].

Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2016 [Závěrečný účet 2016].
Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016 [Výkaz Fin 2-12M].
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 [Výkaz zisku a ztráty].
Výkaz Rozvaha k 31.12.2016 [Výkaz Rozvaha].
Výkaz Příloha k 31.12.2016 [Výkaz Příloha].
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 [Zpráva].
9. Žádosti o informace
Více info viz web obce.
Dále viz web obce, nebo na OÚ.
10. Příjem podání a podnětů
Osobně, poštou, nebo elektronické podání na podatelna@obeckozlov.cz.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek:
   Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně prostřednictvím obecního úřadu (pošta, elektronicky, podatelna OÚ), který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení toho konkrétního rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
   Opravné prostředky proti rozhodnutí dalších orgánů obecního úřadu
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, zastupitelstva obce, nebo zvláštního orgánů obecního úřadu se podávají písemně prostřednictvím obecního úřadu (pošta, elektronicky, podatelna OÚ), a to ve lhůtě uvedené v poučení toho konkrétního rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
   Soudní přezkoumání
Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout podáním žaloby podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci přezkoumání správního rozhodnutí soudem. Případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR podat ústaní stížnost k Ústavnímu soudu.
11. Předpisy
   11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
   11.2 Vydané právní předpisy
Viz web obce, nebo na OÚ (právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě).
12. Úhrady za poskytování informací
   12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz web obce, nebo na OÚ.
   12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
13. Licenční smlouvy
   13.1 Vzory licenčních smluv
   13.2 Výhradní licence
Obec nemá v této době uzavřenou žádnou smlouvu o poskyt. výhr. licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2023
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2022
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2021
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2020
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017
> Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2016