Archiv aktualit

Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku

Publikováno 29. srpna 2016

Od září je možné díky jízdence IDSOK pohodlněji a výhodněji cestovat veřejnou dopravou v Olomouckém kraji. V odkazech pod článkem naleznete tiskovou zprávu Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje „Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku“, včetně informačního letáku.
>>> Tisková zpráva <<<
>>> Informační leták <<<


Den požární bezpečnosti HZS Ol. kraje
Bezpečný byt a bezpečný dům

Publikováno 22. května 2016

V květnu proběhl u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Den požární bezpečnosti zaměřený pro letošní rok na bezpečný byt a bezpečný dům.

AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU 1 ... >>> Více info zde <<<
AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU 2 ... >>> Více info zde <<<
NEBEZPEČNÉ PLYNY V DOMÁCNOSTI ... >>> Více info zde <<<
DETEKCE NEBEZPEČNÝCH PLYNŮ ... >>> Více info zde <<<


Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Publikováno 12. února 2016

Ve čtvrtek 11. února 2016 proběhlo v budově obecního úřadu USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZLOV. Toto zasedání řídila správkyně obce Ing. Věra STOJANOVÁ a na pořadu byla mimo jiné i volba starosty a místostarosty obce.
Starostou obce Kozlov pro funkční období let 2016 - 2018 byl zvolen zastupiteli obce pan Ing. Roman FOJTÍK (neuvolněný), do funkce místostarosty byl zvolen pan Jiří KLÁSEK (uvolněný). Tohoto historicky prvního zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili i zástupci obyvatel obcí Kozlov a Slavkov.
Nově zvoleným přejeme hodně pracovních úspěchů ve prospěch obce.


Vznik obce Kozlov s místní částí Slavkov

Publikováno 1. ledna 2016

Samostatná obec vznikla ke dni 1. ledna 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. (zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů), vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru Libavá.
Správcem obce do doby ustavující schůze zastupitelstva obce byla ministrem vnitra jmenována Ing. Věra STOJANOVÁ.
(Kontakt: vera.stojanova@mvcr.cz)