Elektronická úřední deska 2017

Archiv informací z elektronické úřední desky 2017

 

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OVK pro volební okrsky č. 1 a 2 obce Kozlov
pro volbu prezidenta republiky
[ZASEDÁNÍ OVK - POZVÁNKA]
17.12.2017
02.01.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
pro volbu prezidenta republiky
[DOBA A MÍSTO VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY]
17.12.2017
27.01.2018
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov č. 3/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[OZV č. 3/2017]
14.12.2017
30.12.2017
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov č. 2/2017
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozlov
[OZV č. 2/2017]
14.12.2017
30.12.2017
Obecně závazná vyhláška obce Kozlov č. 1/2017
o místním poplatku ze psů
[OZV č. 1/2017]
14.12.2017
30.12.2017
Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 12.12.2017
[POZVÁNKA]
04.12.2017
20.12.2017
NÁVRH ROZPOČTU
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2018

[NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGION BYSTŘIČKA 2018]
04.12.2017
20.12.2017
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOZLOV pro rok 2018
[NÁVRH ROZPOČTU 2018]
23.11.2017
12.12.2017
OZNÁMENÍ
o zveřejnění ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ obce Kozlov pro rok 2017
[OZNÁMENÍ RO]
14.11.2017
30.11.2017
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
a jmenování zapisovatelů OVK pro volbu prezidenta republiky 12.-13.1.2018 (případné II. kolo 26.-27.1.2018)
[VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY]
13.11.2017
27.01.2018
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK
pro volbu prezidenta republiky 12.-13.1.2018 (případné II. kolo 26.-27.1.2018)
[POČET ČLENŮ OVK - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY]
13.11.2017
27.01.2018
Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 14.11.2017
[POZVÁNKA]
06.11.2017
22.11.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku (p.č. 93/2)
[ZÁMĚR OBCE]
03.11.2017
19.11.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku (p.č. 91/6)
[ZÁMĚR OBCE]
03.11.2017
19.11.2017
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU VOLEB
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Kozlov a místní část Kozlov)
[VÝSLEDEK VOLEB]
21.10.2017
06.11.2017
Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 26.10.2017
[POZVÁNKA]
18.10.2017
03.11.2017
ROZPOČET OBCE KOZLOV - ROK 2017
[ROZPOČET 2017]
09.10.2017
25.10.2017
OZNÁMENÍ
Rozpočet obce Kozlov - rok 2017
[OZNÁMENÍ - Rozpočet 2017]
09.10.2017
25.10.2017
OZNÁMENÍ O DOBĚ KONÁNÍ VOLEB
do Parlamentu České republiky
[OZNÁMENÍ - doba konání voleb]
02.10.2017
18.10.2017
Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí
pro volby do Parlamentu České republiky
[OZNÁMENÍ]
21.09.2017
07.10.2017
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 26.9.2017
[POZVÁNKA]
07.09.2017
23.09.2017
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOZLOV NA ROK 2017
[NÁVRH ROZPOČTU 2017]
07.09.2017
26.09.2017
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
a jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
[VOLBY 2017]
04.09.2017
20.09.2017
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK
pro volby do Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
[POČET ČLENŮ OVK]
21.08.2017
06.09.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
o opravě zřejmých nesprávností ve výroku stavebního povolení pro stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
08.08.2017
24.08.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
28.07.2017
13.08.2017
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU OBCE
"Závěrečný účet za rok 2016"
[OZNÁMENÍ]
26.07.2017
11.08.2017
Usnesení z I. zasedání ZO Kozlov 30.6.2017
[Usnesení 30.6.2017]
11.07.2017
27.07.2017
INFORMACE o výskytu nákazy - AFRICKÉHO MORU PRASAT - na území ČR
[Informace - AMP]
28.06.2017
14.07.2017
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Kozlov 21.6.2017
[Usnesení 21.6.2017]
27.06.2017
13.07.2017
Pozvánka na I. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 30.6.2017
[Pozvánka]
21.06.2017
07.07.2017
OZNÁMENÍ k vyvěšeným dokumentům
[Oznámení]
14.06.2017
30.06.2017
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Kozlov za rok 2016
[Návrh závěrečného účtu]
14.06.2017
30.06.2017
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU obce Kozlov k 31.12.2016
[Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu]
14.06.2017
30.06.2017
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY obce Kozlov k 31.12.2016
[Výkaz zisku a ztráty]
14.06.2017
30.06.2017
ROZVAHA obce Kozlov k 31.12.2016
[Rozvaha]
14.06.2017
30.06.2017
PŘÍLOHA ROZVAHY obce Kozlov k 31.12.2016
[Příloha - rozvaha]
14.06.2017
30.06.2017
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016
[Inventarizační zpráva]
14.06.2017
30.06.2017
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Kozlov za rok 2016
[Zpráva]
14.06.2017
30.06.2017
NAŘÍZENÍ č. 5/2017 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC-JIH"
[Nařízení č. 5/2017]
14.06.2017
30.06.2017
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 21.6.2017
[Pozvánka]
13.06.2017
29.06.2017
Zveřejnění zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kozlov konaných dne 20.5.2017
[Volby 2017]
21.05.2017
07.06.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYROZUMĚNÍ o pokračování stavební řízení na stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hranice kr. Moravskoslezského"
[Veřejná vyhláška - POKRAČOVÁNÍ STAV. ŘÍZENÍ]
11.05.2017
27.05.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o opatření obecné povahy,
kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
03.05.2017
19.05.2017
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

[VOLBY 2017]
27.04.2017
22.05.2017
Usnesení III. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 19.4.2017
[Usnesení 19.4.2017]
27.04.2017
13.05.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
25.04.2017
30.05.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku p.č. 91/25
[ZÁMĚR OBCE]
21.04.2017
08.05.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku p.č. 91/1
[ZÁMĚR OBCE]
21.04.2017
08.05.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku p.č. 90/1
[ZÁMĚR OBCE]
21.04.2017
08.05.2017
OZNÁMENÍ o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí
[Oznámení]
21.04.2017
08.05.2017
Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 19.4.2017
[Pozvánka]
12.04.2017
28.04.2017
VOLBY 2017 - informace o počtech a sídlech volebních okrsků, jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
[Volby 2017]
05.04.2017
20.05.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroáza včel
[Nařízení SVS/varroáza včel]
28.03.2017
13.04.2017
Usnesení II. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 9.3.2017
[Usnesení 9.3.2017]
21.03.2017
06.04.2017
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ NA WEBU OBCE
[OZNÁMENÍ]
20.03.2017
05.04.2017
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
pro volby do ZO Kozlov, konaných dne 20. května 2017
[POČET ČLENŮ OVK]
20.03.2017
05.04.2017
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb. (aktualizovaný s platností od 9.3.2017)
[SAZEBNÍK ÚHRAD]
16.03.2017
01.04.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht pozemků (p.č. 91/10, 74, 75 )
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku (p.č. 91/6)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht části pozemku (p.č. 91/25)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht částí pozemku (p.č. 646/3)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pacht částí pozemků (p.č. 87/3, 94)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pronájem nebytových prostor na p.č. 61 (garáže)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pronájem nebytových prostor na p.č. 44 (garáže)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pronájem nebytových prostor č.p. 1025 (smíšené zboží Kozlov)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
pronájem nebytových prostor č.p. 1224 (smíšené zboží Slavkov)
[ZÁMĚR OBCE]
14.03.2017
30.03.2017
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
[Nařízení SVS]
13.03.2017
29.03.2017
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 9.3.2017
[Pozvánka]
24.02.2017
12.03.2017
VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pozice "Odborný lesní hospodář a správce lesa obce Kozlov"
[Veřejná výzva]
22.02.2017
10.03.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - USNESENÍ , jímž se přerušuje stavební řízení na stavbu "Silnice II/441 - křiž. R35 - hranice kr. Moravskoslezského"
[Veřejná vyhláška - USNESENÍ]
21.02.2017
09.03.2017
ROZHODNUTÍ Vojenského lesního úřadu, kterým se stanovuje zákaz vstupu do lesů
[Rozhodnutí VLsÚ]
21.02.2017
09.03.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 o činnosti obce Kozlov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
[Výroční zpráva 2016]
20.02.2017
08.03.2017
ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - "Kanalizační řád stokové sítě-sídelní útvar Slavkov"
[Rozhodnutí]
02.02.2017
18.02.2017
Usnesení I. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov ze dne 19.1.2017
[Usnesení 19.1.2017]
28.01.2017
13.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (potvrzení výskytu v k.ú. Lověšice u Přerova)
[Nařízení SVS/IV]
23.01.2017
08.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření na území Ol. kraje
[Nařízení SVS/III]
18.01.2017
03.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (potvrzení výskytu na území Ol. kraje)
[Nařízení SVS/II]
13.01.2017
29.01.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR
[Nařízení SVS]
11.01.2017
27.01.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 19.1.2017
[Pozvánka]
11.01.2017
27.01.2017
VEŘEJNÁ VÝZVA na obsazení pozice "Odborný lesní hospodář a správce lesa obce Kozlov"
[Veřejná výzva]
09.01.2017
25.01.2017
Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
[Oprava Metodiky]
06.01.2017
22.01.2017
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - zahájení vodoprávního řízení
[Oznámení]
02.01.2017
18.01.2017


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.