Elektronická úřední deska 2018

Archiv informací z elektronické úřední desky 2018

 

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
Rozpočet obce Kozlov na rok 2019 - závazné ukazatele
[ROZPOČET 2019 - ZU]
19.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kozlov na rok 2019
[OZNÁMENÍ ROZPOČET 2019]
19.12.2018
Upozornění pro občany obce - místní poplatky za rok 2018
[UPOZORNĚNÍ - MÍSTNÍ POPLATKY 2018]
19.12.2018
04.01.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 10. prosince 2018
[POZVÁNKA]
30.11.2018
16.12.2018
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2019 a střednědobý výhled
[NÁVRH ROZPOČTU MRB 2019]
26.11.2018
12.12.2018
Návrh rozpočtu obce Kozlov na rok 2019
[NÁVRH ROZPOČTU 2019]
21.11.2018
07.12.2018
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
dne 1. listopadu 2018

[POZVÁNKA]
24.10.2018
09.11.2018
Zveřejnění zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kozlov konaných ve dnech 5. - 6.10.2018
[Volby 2018]
07.10.2018
23.10.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
na prodej nemovitosti
[ZÁMĚR]
12.09.2018
28.09.2018
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí dne 14.09.2018
[POZVÁNKA]
10.09.2018
26.09.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 30.08.2018
[POZVÁNKA]
22.08.2018
07.09.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
Krajského úřadu Olomouckého kraje
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení]
14.08.2018
21.09.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ / 05. - 06.10.2018
stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
[VOLBY 2018 - min. počet členů OVK]
30.07.2018
15.08.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ / 05. - 06.10.2018
informace o počtu a sídlech volebních okrsků
[VOLBY 2018 - počet a sídla VO]
30.07.2018
15.08.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ / 05. - 06.10.2018
oznámení o době a místě konání
[VOLBY 2018 - doba a místo konání]
30.07.2018
15.08.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ / 05. - 06.10.2018
obecné informace
[VOLBY 2018 - obecné info]
30.07.2018
15.08.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 19.07.2018
[POZVÁNKA]
12.07.2018
28.07.2018
OZNÁMENÍ - VOLBY 2018
o počtu volených členů zastupitelstva obce
[OZNÁMENÍ - VOLBY]
11.07.2018
27.07.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - uzavírka]
02.07.2018
18.07.2018
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
schváleného Závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2017
[OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÚ 2017]
25.06.2018
11.07.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
na pacht části pozemku p.č. 93/2
[ZÁMĚR PACHTU - 93/2]
20.06.2018
06.07.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
na pacht části pozemku p.č. 91/1
[ZÁMĚR PACHTU - 91/1]
20.06.2018
06.07.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
na prodej nemovitostí
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
20.06.2018
06.07.2018
OZNÁMENÍ O ZVĚŘEJNĚNÍ
Rozpočtového opatření obce Kozlov pro rok 2018
[OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ RO]
13.06.2018
29.06.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 14.06.2018
[POZVÁNKA]
07.06.2018
23.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2017
[NÁVRH ZÚ SomB 2017]
06.06.2018
22.06.2018
VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice ředitel/ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Město Libavá
[VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ]
05.06.2018
03.07.2018
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
- pravidla rozpočtového provizoria
[OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ]
30.05.2018
15.06.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
prodej pozemku
[ZÁMĚR PRODEJ POZEMKU]
04.05.2018
20.05.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
prodej nemovitostí
[ZÁMĚR PRODEJ NEMOVITOSTÍ]
04.05.2018
20.05.2018
ZÁMĚR
bezúplatného převodu - darování pozemku
[ZÁMĚR BEZÚPLATNÝ PŘEVOD]
04.05.2018
20.05.2018
Pravidla rozpočtového provizoria
[PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA]
04.05.2018
20.05.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 03.05.2018
[POZVÁNKA]
25.04.2018
11.05.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
zpřístupnění hromadných předpisných seznamů FÚ Ol. kraje
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ Ol. kraje]
23.04.2018
09.05.2018
ZVEŘEJNĚNÍ
"Návrhu závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2017"
[NÁVRH ZÚ 2017]    [VÝKAZ FIN]     [VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA]    [ROZVAHA]     [VÝKAZ PŘÍLOHA]    [INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA]     [INVENTURNÍ SOUPIS]    [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ]     [DAŇOVÁ KONTROLA]
20.04.2018
06.05.2018
OZNÁMENÍ
o zveřejnění "Návrhu závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2017"
[OZNÁMENÍ]
20.04.2018
06.05.2018
VLS, s.p.
výběrové řízení na prodej majetku státu
[VLS - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ]
17.04.2018
30.04.2018
OZNÁMENÍ
o uveřejnění Rozpočtu a Rozpočtových opatření obce Kozlov na rok 2018
[OZNÁMENÍ ROZPOČET 2018]
03.04.2018
19.04.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
"Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVK-1 na pozemku parc.č. 120/4 k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
02.03.2018
18.03.2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 o činnosti obce Kozlov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
[Výroční zpráva 2017]
01.03.2018
17.03.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 08.03.2018
[POZVÁNKA]
28.02.2018
16.03.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
"o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
22.02.2018
10.03.2018
VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ za rok 2017
[VODNÉ A STOČNÉ 2017]
19.02.2018
23.03.2018
ZÁMĚR OBCE KOZLOV
na prodej nemovitostí
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
09.02.2018
25.02.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 15.02.2018
[POZVÁNKA]
07.02.2018
23.02.2018
VOLBA PREZIDENTA 2018
opis výsledku hlasování v 2. kole - obec Kozlov
[VOLBA PREZIDENTA 2018 - 2. kolo]
27.01.2018
12.02.2018
VOLBA PREZIDENTA 2018
opis výsledku hlasování v 1. kole - obec Kozlov
[VOLBA PREZIDENTA 2018 - 1. kolo]
13.01.2018
29.01.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
"Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVK-1 na pozemku parc.č. 120/4 k.ú. Kozlov u Velkého Újezdu"
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]   [VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - příloha]
08.01.2018
08.02.2018
VLS ČR s.p. - VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku státu
[VLS s.p. - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ]
08.01.2018
01.02.2018
PŘEHLED O TELEFONNÍM SPOJENÍ do volebních místností
pro volbu prezidenta republiky
[TELEFONY - VOLEBNÍ MÍSTNOSTI]
04.01.2018
27.01.2018
Schválený ROZPOČET OBCE KOZLOV pro rok 2018
[ROZPOČET OBCE KOZLOV - 2018]
04.01.2018
20.01.2018


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.