Elektronická úřední deska 2019

Archiv informací z elektronické úřední desky 2019

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů
[OZNÁMENÍ]
20.12.2019
OZV č.5/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Kozlov
o místním poplatku ze psů
[OZV č.5/2019]
16.12.2019
OZV č.4/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Kozlov
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
[OZV č.4/2019]
16.12.2019
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2020
[VODNÉ A STOČNÉ 2020]
16.12.2019
ZÁMĚR obce Kozlov na prodej nemovitostí
[Záměr Kozlov 1001, 1039, 1044, 1054]
12.12.2019
Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2019
[Pozvánka]
02.12.2019
18.12.2019
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2020
[NÁVRH ROZPOČTU MRB 2020]
20.11.2019
Návrh rozpočtu obce Kozlov na rok 2020
[NÁVRH ROZPOČTU 2020]
14.11.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
[NÁVRH SV ROZPOČTU]
07.11.2019
Nabídka prodeje nemovitostí (RD Kozlov č.p. 1055 a pozemek p.č. 91/17)
[NABÍDKA PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
06.11.2019
13.12.2019
Záměr pronájmu nebytových prostor restaurace "U pramene Odry" a pachtu pozemků souvisejícívh s pronájmem restaurace
[Záměr restaurace]
04.11.2019
13.12.2019
Záměr bezúplatného převodu - darování pozemku
[Záměr]
13.09.2019
30.09.2019
Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva obce dne 12.09.2019
[Pozvánka]
04.09.2019
20.09.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov s platností na období let 2019 - 2028
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - LHO 2019-2028]
02.08.2019
OZNÁMENÍ - Závěrečný účet obce Kozlov za rok 2018
[ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018]
04.07.2019
Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva obce dne 19.06.2019
[Pozvánka]
10.06.2019
26.06.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy
změna doby platnosti vyjímky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OOP]
21.05.2019
06.06.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA ZA ROK 2018
[NÁVRH ZÚ MrB 2018]
13.05.2019
30.06.2019
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE KOZLOV ZA ROK 2018
[Zpráva 2018]
09.05.2019
04.07.2019
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZLOV ZA ROK 2018
[NÁVRH ZÚ 2018]
06.05.2019
04.07.2019
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
[Doba a místo konání voleb EP 2019]
06.05.2019
25.05.2019
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
[VODNÉ A STOČNÉ 2018]
30.04.2019
16.05.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU pro Olomoucký kraj
daň z nemovitých věcí na rok 2019
[VV - daň z nemovitých věcí na rok 2019]
24.04.2019
27.05.2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 - základní informace pro voliče
[Základní informace pro voliče - volby EP 2019]
23.04.2019
25.05.2019
POZVÁNKA na I. zasedání okrskové volební komise obce Kozlov pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
[I. zasedání OVK - volby EP 2019]
23.04.2019
09.05.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy
změna doby platnosti vyjímky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského
[VV - Návrh opatření obecné povahy]
17.04.2019
17.05.2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 - informace pro voliče
[Informace pro voliče - volby EP 2019]
03.04.2019
25.05.2019
Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva obce dne 11.04.2019
[Pozvánka]
02.04.2019
18.04.2019
INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU konaných ve dnech 24. - 25. května 2019
[Informace volby EP 2019]
21.03.2019
25.05.2019
ZÁMĚR obce Kozlov na pacht části pozemku p.č. 91/1
[Záměr Kozlov pacht p.č. 91/1]
04.03.2019
20.03.2019
ZÁMĚR obce Kozlov na prodej nemovitostí, Kozlov č.p. 1028, Kozlov č.p. 1055 a budov bez č.p. stojících na pozemku p.č. 79/1 a 79/2
[Záměr Kozlov 1028, 1055, p.č. 79/1]
04.03.2019
20.03.2019
ZÁMĚR obce Kozlov na prodej nemovitosti, budova bez č.p. stojící na pozemku p.č. 45
[Záměr Kozlov p.č. 45]
04.03.2019
20.03.2019
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Kozlov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
[Výroční zpráva za rok 2018]
25.02.2019
13.03.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.02.2019
[Pozvánka]
20.02.2019
08.03.2019
Kalkulace pro vodné a stočné pro rok 2019
[Kalkulace VODNÉ a STOČNÉ 2019]
05.02.2019
05.03.2019
ZÁMĚR obce Kozlov na prodej nemovitosti Kozlov č.p. 1022
[Záměr Kozlov č.p. 1022]
05.02.2019
21.02.2019
Mikroregion Bystřička - oznámení
[MRB - OZNÁMENÍ]
31.01.2019
Schválený rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2019
[MRB - ROZPOČET 2019]
03.01.2019
Rozpočet obce Kozlov na rok 2019 - závazné ukazatele
[ROZPOČET 2019 - ZU]
19.12.2018
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Kozlov na rok 2019
[OZNÁMENÍ ROZPOČET 2019]
19.12.2018


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.