Elektronická úřední deska 2020

Archiv informací z elektronické úřední desky 2020

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
OZNÁMENÍ rozpočet obce Kozlov na rok 2021
[OZNÁMENÍ ROZPOČET KOZLOV 2021]
21.12.2020
SCHVÁLENÝ ROZPOČET Sdružení obcí mikroregionu BYSTŘIČKA na rok 2021
[SCHVÁLENÝ ROZPOČET MRB 2021]
21.12.2020
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021
[VODNÉ A STOČNÉ]
04.12.2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 10.12.2020
[POZVÁNKA]
02.12.2020
19.12.2020
ZÁMĚR obce Kozlov na pacht části pozemku
[ZÁMĚR PACHTU ČÁSTI POZEMKU]
27.11.2020
16.12.2020
NÁVRH ROZPOČTU Sdružení obcí mikroregionu BYSTŘIČKA na rok 2021
[NÁVRH ROZPOČTU MRB 2021]
20.11.2020
NÁVRH ROZPOČTU obce Kozlov na rok 2021
[NÁVRH ROZPOČTU KOZLOV 2021]
20.11.2020
ZÁMĚR obce Kozlov na pronájem garáží
[ZÁMĚR PRONÁJMU GARÁŽÍ]
03.11.2020
30.11.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 1022 o přijetí krizového opatření
[KRIZOVÉ OPATŘENÍ]
13.10.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 1021 o přijetí krizového opatření
[KRIZOVÉ OPATŘENÍ]
13.10.2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 22.10.2020
[POZVÁNKA]
13.10.2020
30.10.2020
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN Obecního úřadu Kozlov
[ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN]
12.10.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 995 o přijetí krizového opatření
[KRIZOVÉ OPATŘENÍ]
09.10.2020
ZÁMĚRY obce Kozlov na pronájem nebytových prostor a pacht pozemků
[ZÁMĚRY OBCE KOZLOV]
05.10.2020
PROTOKOL o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č.2, obec Kozlov
[PROTOKOL - okrsek č.2]
05.10.2020
PROTOKOL o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č.1, obec Kozlov
[PROTOKOL - okrsek č.1]
05.10.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
[UV ČR - KRIZOVÉ OPATŘENÍ]
02.10.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o vyhlášení nouzového stavu
[UV ČR - NOUZOVÝ STAV]
02.10.2020
TELEFONNÍ SPOJENÍ do volebních místností pro Volby do zastupitelstev krajů 2020
[VOLBY 2020 - telefonní spojení]
28.09.2020
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2020
[OZNÁMENÍ VOLBY 2020]
19.09.2020
POZVÁNKA na první zasedání okrskových volebních komisí
[POZVÁNKA]
02.09.2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitestva obce Kozlov dne 27.8.2020
[POZVÁNKA]
17.08.2020
04.09.2020
OZNÁMENÍ o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtech a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
[OZNÁMENÍ]
03.08.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení stavebního řízení na stavební úpravy vozovky II/441
[VV - OZNÁMENÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ]
29.06.2020
16.07.2020
OZNÁMENÍ o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2019
[OZNÁMENÍ]
19.06.2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitestva obce Kozlov dne 28.5.2020
[POZVÁNKA]
20.05.2020
07.06.2020
NÁVRH - Záveřečný účet obce Kozlov za rok 2019
[NÁVRH ZÚ KOZLOV 2019]
12.05.2020
NÁVRH - Záveřečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2019
[NÁVRH ZÚ MRB 2019]
12.05.2020
NABÍDKA PRODEJE POZEMKŮ p.č. 102, 103 a 105
[NABÍDKA PRODEJE POZEMKŮ]
27.04.2020
13.05.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU OL. KRAJE zveřejnění hromadného předpisného seznamu "DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020"
[HPS - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ROK 2020]
24.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
08.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
08.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
03.04.2020
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej lesních pozemků
[ZÁMĚR OBCE KOZLOV]
03.04.2020
19.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
01.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
01.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
01.04.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
30.03.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j.MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
[MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ]
23.03.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření č. 247, 248 a 249/2020
[USNESENÍ VLÁDY ČR 247, 248, 249/2020]
19.03.2020
ROZHODNUTÍ HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE č. 3/2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18.3.2020
[ROZHODNUTÍ HEJTMANA OLKR 3/2020]
18.03.2020
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN na OÚ Kozlov
[ÚŘEDNÍ HODINY OÚ KOZLOV]
17.03.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření č. 215/2020
OMEZENÍ POHYBU OSOB
[USNESENÍ VLÁDY ČR č. 215/2020]
15.03.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření č. 194/2020
NOUZOVÝ STAV
[USNESENÍ VLÁDY ČR č.194/2020]
13.03.2020
ZVEŘEJNĚNÍ
"Závěrečného účtu Sdružení obcí střední Moravy za rok 2019"
[VÝKAZ FIN]     [VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA]     [ROZVAHA]     [VÝKAZ PŘÍLOHA]     [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ]
13.03.2020
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - COVID19
[MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ]
11.03.2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitestva obce Kozlov dne 12.3.2020
[POZVÁNKA]
04.03.2020
21.03.2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 o činnosti obce Kozlov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019]
02.03.2020
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentů Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
[OZNÁMENÍ MRB]
10.01.2020


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.