Elektronická úřední deska 2022

Archiv informací z elektronické úřední desky 2022

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
OZNÁMENÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KOZLOV NA ROK 2023
[OZNÁMENÍ ROZPOČET NA ROK 2023]
29.12.2022
INFORMACE KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE k VOLBÁM PREZIDENTA ČR 2023
[INFO VOLBY 2023]
22.12.2022
OZNÁMENÍ o době a místě konání VOLEB PREZIDENTA ČR 2023
[VOLBY 2023]
22.12.2022
POZVÁNKA na I. zasedání OVK pro volbu PREZIDENTA ČR
[POZVÁNKA OVK PREZIDENT]
15.12.2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky
[N SVS - PTAČÍ CHŘIPKA]
15.12.2022
PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY pro obec Kozlov, místní část Slavkov na rok 2023
[PKC VODY SLAVKOV]
08.12.2022
PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY pro obec Kozlov na rok 2023
[PKC VODY KOZLOV]
08.12.2022
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 15. prosince 2022
[POZVÁNKA]
07.12.2022
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOZLOV NA ROK 2023
[NÁVRH ROZPOČTU KOZLOV 2023]
25.11.2022
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA NA ROK 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 - 2025
[NÁVRH ROZPOČTU MRB 2023 A VÝHLED 2024-2025]
21.11.2022
INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise /Prezidentské volby leden 2023/
[INFORMACE OVK PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023]
14.11.2022
VÝPIS USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 20. 10. 2022
[VÝPIS USNESENÍ]
30.10.2022
POZVÁNKA na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 20.10.2022
[POZVÁNKA]
12.10.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÉHO ÚŘADU OL. KRAJE - oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
[VV-OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ AKTUALIZACE č.5]
10.10.2022
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 61/Olomouc /Volby 2022/
[ZÁPIS VOLBY SENÁT Parlamentu ČR 2022]
03.10.2022
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB do Zastupitelstva obce Kozlov /Volby 2022/
[ZÁPIS - VOLBY 2022]
26.09.2022
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu České republiky /Volby 2022/
[VOLBY 2022]
08.09.2022
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov 1.9.2022
[POZVÁNKA]
24.08.2022
10.09.2022
POZVÁNKA na 1. zasedání okrskových volebních komisí Obce Kozlov /Volby 2022/
[POZVÁNKA OVK VOLBY 2022]
19.08.2022
INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise /Volby 2022/
[INFORMACE OVK VOLBY 2022]
20.07.2022
ROZHODNUTÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE / STAVEBNÍHO ODBORU - o prodloužení úplné uzavírky silnice II/441 v úseku Kozlov - Boškov
[ROZHODNUTÍ MMoL]
11.07.2022
31.07.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÉHO ÚŘADU OL. KRAJE - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
[VV-OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ]
01.07.2022
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ schváleného Závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2021
[ZVEŘEJNĚNÍ ZÚ 2021]
27.06.2022
ZVEŘEJNĚNÍ dle zákona č. 491/2001 Sb. /informace Volby 2022/
[ZVEŘEJNĚNÍ]
27.06.2022
ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - zveřejňování dokumentů SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY
[SOSM]
16.06.2022
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 16. června 2022
[POZVÁNKA]
08.06.2022
24.06.2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA ZA ROK 2021
[NÁVRH ZÚ MRB 2021]
08.06.2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZLOV ZA ROK 2021
[NÁVRH ZÚ 2021]
30.05.2022
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej nemovitostí č.p. 1032, 1024, 1006, 1044, 1201
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
12.05.2022
31.05.2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY o změně mimořádných veterinárních opatření
[NAŘÍZENÍ SVS]
06.05.2022
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 9. května 2022
[POZVÁNKA]
02.05.2022
18.05.2022
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY NA ROK 2022
[NÁVRH ROZPOČTU SOSM 2022] [VÝKAZ FIN] [PŘÍLOHA] [ROZVAHA] [VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA]
25.04.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FIN. ÚŘADU OL. KRAJE - zveřejnění hromadného předpisného seznamu pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2022
[VV-ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU]
25.04.2022
ODSTÁVKA DODÁVKY ELEKTŘINY KOZLOV A SLAVKOV dne 10. května 2022
[ODSTÁVKA ČEZ KOZLOV a SLAVKOV]
19.04.2022
12.05.2022
ODSTÁVKA DODÁVKY EL. ENERGIE SLAVKOV dne 11. dubna 2022
[ODSTÁVKA ČEZ SLAVKOV]
24.03.2022
12.04.2022
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na prodej nemovitosti Kozlov č.p. 1044 a stavby bez č.p. stojící na pozemnku p.č. 42
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
23.03.2022
10.04.2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádné veterinární opatření - zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny
[Nařízení SVS]
21.03.2022
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kozlov dne 16. března 2022
[POZVÁNKA]
08.03.2022
24.03.2022
ZÁMĚR OBCE KOZLOV na pacht částí pozemku p.č. 646/3 a části pozemku p.č. 91/1
[ZÁMĚR PACHT 646/3] [ZÁMĚR PACHT 91/1]
17.02.2022
10.03.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (úplná uzavírka silnice II/441 v úseku Kozlov - Boškov)
[VV-OOP uzavírka II/441] [Mapa uzavírky II/441]
11.02.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Národní plán povodí Odry
[VV-OOP NPP Odry]
31.01.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4
[VV Ol. kraje]
14.01.2022
OZNÁMENÍ OBCE KOZLOV o vyvěšení dokumentů (Rozpočet a Rozpočtová opatření)
[OZNÁMENÍ]
20.12.2021
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KOZLOV NA ROK 2022
[ROZPIS ROZPOČTU OBCE KOZLOV NA ROK 2022] [ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2022]
20.12.2021
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOZLOV č.3/2021 o místním poplatku ze psů
[OZV č.3/2021]
16.12.2021
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOZLOV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
[OZV č.2/2021]
16.12.2021
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOZLOV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
[OZV č.1/2021]
16.12.2021
NABÍDKA OBCE KOZLOV na prodej nemovitostí - pozemků p.č. 68, 90/18 a 99/5
[NABÍDKA PRODEJE NEMOVITOSTÍ]
10.12.2021
07.01.2022
KALKULACE CENY VODY NA ROK 2022 PRO KOZLOV
[VODA KOZLOV 2022]
08.12.2021
KALKULACE CENY VODY NA ROK 2022 PRO SLAVKOV
[VODA SLAVKOV 2022]
08.12.2021


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.