Elektronická úřední deska 2023

Archiv informací z elektronické úřední desky 2023

DOKUMENT
VYVĚŠENO OD
VYVĚŠENO DO
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU - Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku ze psů
[OZV psi]
11.12.2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU - Obecně závazná vyhláška obce Kozlov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
[OZV odpady]
11.12.2023
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet obce Kozlov pro rok 2024
[ROK 2024]
11.12.2023
POZVÁNKA Na VI. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
[POZVÁNKA]
27.11.2023
13.12.2023
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MRB NA ROK 2024 a Střednědobého výhledu rozpočtu MRB na období 2025 - 2026
[NÁVRH ROZPOČTU MRB a VÝHLEDU 2025-2026]
27.11.2023
ZÁMĚR PACHTU POZEMKU - p.č. 107/1
[ZÁMĚR PACHTU]
16.11.2023
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI - Kozlov č.p. 1053
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI - č.p.1053]
15.11.2023
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI - Kozlov č.p. 1028
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI - č.p.1028]
15.11.2023
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
[NÁVRH ROZPOČTU 2024]
10.11.2023
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 - 2028
[NÁVRH VÝHLEDU 2024-2028]
10.11.2023
POZVÁNKA na V. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
[POZVÁNKA]
25.09.2023
11.10.2023
POZVÁNKA na IV. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
[POZVÁNKA]
24.07.2023
09.08.2023
Úprava úředních hodin
[Úprava úředních hodin]
03.07.2023
OZNÁMENÍ - dostupnost sociálního pracovníka
[OZNÁMENÍ]
03.07.2023
ZÁMĚR PACHTU části pozemku p.č. 646/3
[ZÁMĚR PACHTU]
13.06.2023
POZVÁNKA na III. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
[POZVÁNKA]
24.05.2023
09.06.2023
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA ZA ROK 2022
[NZÚ MRB 2022] [PŘÍLOHA] [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ] [VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY] [VÝKAZ FIN] [ROZVAHA]
18.05.2023
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI - Kozlov č.p. 1006, Kozlov č.p.1024, Kozlov č.p. 1201 a souvisejících pozemků
[ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI]
04.05.2023
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2022
[VODNÉ a STOČNÉ - VÝPOČET]
28.04.2023
31.05.2023
OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ Závěrečného účtu obce Kozlov za rok 2022
[OZNÁMENÍ O VYVĚŠENÍ ZÚ 2022]
28.04.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
21.04.2023
POZVÁNKA na II. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
[POZVÁNKA]
20.04.2023
07.05.2023
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOZLOV ZA ROK 2022
[NZÚ KOZLOV 2022] [PŘÍLOHA] [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ] [VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY] [VÝKAZ FIN] [ROZVAHA] [INV. SOUPIS]
06.04.2023
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY NA ROK 2023
[NÁVRH ROZPOČTU SOSM 2023]
29.03.2023
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY ZA ROK 2022
[NZÚ SOSM 2022] [PŘÍLOHA] [ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ] [VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY] [VÝKAZ FIN] [ROZVAHA]
29.03.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednání Návrhu zadání ÚP Kozlov
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
20.02.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajského úřadu Olomouckého kraje o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ol. kraje
[VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA]
15.02.2023
16.03.2023
POZVÁNKA na I. zasedání Zastupitelstva obce Kozlov
[POZVÁNKA]
15.02.2023
03.03.2023
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření
[N SVS - ukončení MVO]
01.02.2023
VÝSLEDKY 1. kola VOLBY PREZIDENTA ČR
[VÝSLEDEK 1. KOLA VOLBY 2023]
16.01.2023
AKTUALIZACE INFORMACE KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE k VOLBÁM PREZIDENTA ČR 2023 - změna kontaktních telefonů pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné schránky
[AKTUALIZACE INFO VOLBY 2023]
06.01.2023
OZNÁMENÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KOZLOV NA ROK 2023
[OZNÁMENÍ ROZPOČET NA ROK 2023]
29.12.2022
INFORMACE KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE k VOLBÁM PREZIDENTA ČR 2023
[INFO VOLBY 2023]
22.12.2022
OZNÁMENÍ o době a místě konání VOLEB PREZIDENTA ČR 2023
[VOLBY 2023]
22.12.2022
POZVÁNKA na I. zasedání OVK pro volbu PREZIDENTA ČR
[POZVÁNKA OVK PREZIDENT]
15.12.2022
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky
[N SVS - PTAČÍ CHŘIPKA]
15.12.2022
PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY pro obec Kozlov, místní část Slavkov na rok 2023
[PKC VODY SLAVKOV]
08.12.2022
PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY pro obec Kozlov na rok 2023
[PKC VODY KOZLOV]
08.12.2022


Informace pro občany

Zdroj: web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR

Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplné.